Adresse:
Mjaavannsvegen 13
NO-4628 Kristiansand

Tel:
(+47) 38 18 50 50

Mobil:
(+47) 91 10 75 39

E-post:
post@nordic-materials.com

 
Velkommen til NMC
Nordic Materials Construction AS

Grunnlaget for NMC ble lagt ved forskningen på silica i betong ved Norges Tekniske Høgskole (NTH) - NTNU/SINTEF på 70-tallet. Under dette arbeidet ble høykvalitets betong (HPC = High Performance Concrete) utviklet.

Dr. Kjell E. Løland som ledet dette arbeidet ved NTNU/SINTEF - og deretter var med på å utvikle Elkem’s internasjonale virksomhet på silica i betong - tok i 1983 initiativet til etablering av en gruppe selskaper innen betong.

Etter flere år med betydelig investering i utvikling på høykvalitets betong (HPC) og ultra høykvalitets betong (UHPC = Ultra High Performance Concrete), ble NMC etablert i 1988. Siden da har NMC vært en pådriver i utviklingen av anvendelsesområder for disse materialene. Disse inngår også i de fleste oppdrag NMC utfører.

Virksomheten omfatter følgende to avdelinger:
BYGG:  Betongrehabilitering og belegninger.
INDUSTRI:  Slitedeler og slitebelegninger.

Dr. Kjell E. Løland

Dr. Kjell E. Løland
Adm.dir.
REFERANSER  

November 2022 - Sliterør og Sliteforede Rørbend

NMC produserer og leverer sliteforede rør, slitedeler og slitebelegninger i Nordic Ceramic (super høyfast betong og sintrede keramer) til en rekke industribedrifter. Disse utføres etter kundens tegninger og beskrivelser.

Slitestyrken til Nordic Ceramic er som regel mange ganger høyere enn stål.

November 2021 - Kjøkøysund Bru, Hvaler i Viken

NMC har sluttført oppdraget med å legge nytt slitedekke av høyfast betong på Kjøkøysund Bru. Brua med et areal på ca. 2.500 m² er blitt påstøpt ca. 20 mm nytt slitedekke av betong med trykkfasthet på 110 MPa. Dette er meget slitesterkt, vanntett og diffusjonsåpent - og vil derfor hindre videre korrosjon på underliggende armering.

November 2019: 21 P-hus og 55 broer reparert med høyfast betong siden 1993

NMC introduserte høyfast betong (> 100 MPa) til rehabilitering av broer og P-hus tidlig på 1990-tallet. Siden den gang er det lagt ca. 75.000 m2 slitelag av høyfast betong på  broer og i P-hus i Norge. Erfaringene etter 25 år viser at dette sannsynligvis er den beste og billigste metoden for å hindre videre skadeutvikling. Foto er fra rehabiliteringen av P-huset Parko, Kristiansand i 2003 (jfr. Nordic News Nr. 04.1).

Juni 2018 - Gjervoldstad Bru, Songdalen

NMC har sluttført oppdraget med rehabilitering av Gjervoldstad bru i Songdalen Kommune. Betong og stålbjelker er høytrykksvasket. Skader på betongkonstruksjon er utbedret med høyfast betong og alle betongoverflater impregnert. Stålbjelker er overflatebehandlet og nytt rekkverk er montert. 

Juni 2017 - Kongensgt. 75, Kristiansand

NMC har sluttført oppdraget med rehabilitering av fasader/balkonger i Kongensgt. 75 i Kristiansand. Dette er en boligblokk i 7 etasjer med 35 leiligheter over 1. etg. med butikklokale. Meget omfattende skader som følge av armeringskorrosjon er reparert. Balkonggulvene er renset og påført polyuretanbelegg og øvrige betongflater er malt med diffusjonsåpen, karbonatiseringshindrende og fleksibel maling.

August 2016 - Kollen P-hus, Kristiansand

NMC har sluttført oppdraget med rehabilitering av P-huset i Kollen Borettslag i Kristiansand. Skader i dekker, søyler, dragere og tak - hovedsakelig som følge av armeringskorrosjon - er utbedret med høyfast betong. 2200 m² dekker er påstøpt ca. 10 mm belegg av høyfast betong. Søyler, dragere og tak - totalt 2500 m² - er malt med fleksibel, diffusjonsåpen og karbonatiseringshindrende maling. Gulv i 1. etg. er impregnert og alle bevegelsesfuger er skiftet ut.

Juni 2015 - Laurgård bru, Sel i Oppland

NMC har sluttført oppdraget med å legge høyfast slitedekke på Laurgård bru. Det er lagt noe over 300 m² dekke i ca. 20 mm tykkelse med betong som holder en trykkfasthet på 110 MPa. Denne er meget slitesterk og hindrer videre skadeutvikling som følge av armerings-korrosjon. Tilsvarende belegning er nå utført på 45 broer i Norge.

Laurgård bru

Oktober 2014 - Vigevoll Terrasse Borettslag, Hånes, Kristiansand

NMC har sluttført oppdraget med betongrehabilitering av de 5 terrasseblokkene i Vigevollåsen Terrasse Borettslag på Hånes i Kristiansand. Oppdraget er utført som en underentreprise for Byggmester Per Otto Ingebretsen som har hatt oppdraget med rehabilitering og oppgradering av blokkene i 2013 og 2014. 

Juli 2013 - Søndre Skrenten P-hus, Kolbotn, Oslo

NMC har sluttført oppdraget med rehabilitering av Søndre Skrenten P-hus. Katodisk beskyttelse som ikke fungerte ble demontert, skader ble reparert og dekkene påstøpt belegg av høyfast betong - totalt ca. 1800 m2. Vegger, tak og søyler ble malt.

Oktober 2012 - Solbygg, Kr.sand
NMC har sluttført oppdraget med fasaderehabilitering på 2 blokker for Boligaksjeselskapet Agder Allè 4 - også kalt Solbygg, Kristiansand. Blokkene fra slutten av 40-tallet med typisk Thilo Schoder-design har en samlet fasade på nesten 9.000 m2.

Solbygg 1

September 2011 - Soltun, Songdalen
NMC har lagt nytt høyfast slitedekke med innstøpte varmekabler på nedkjøringsrampen til parkeringskjelleren i Soltun BRL på Nodeland i Songdalen. Belegningen som er 25-30 mm tykk er høyfast betong med trykkfasthet på 110 MPa. Denne er i tillegg vanntett, diffusjonsåpen og meget slitesterk.

Soltun.JPG

November 2010 - Briggveien, Kr.sand
NMC har sluttført oppdraget med rehabilitering av 2 parkeringshus for Briggveien BRL i Vågsbygd i Kristiansand. Dekkene er reparert for skader og påstøpt 6-8 mm belegg av høyfast betong - type Densitop. Fuger er skiftet ut og undersiden av dekkene er malt med diffusjonsåpen, karbonatiseringshindrende maling.

Briggv_P1.JPG

August 2010 - St.Olavs vei 33, Kr.sand
NMC har sluttført oppdraget med fasaderehabilitering av høyblokken St. Olavs vei 33 i Kristiansand.

 

Mars 2010 - Bystranda Aveny, Kr.sand
NMC har sluttført oppdraget med oppgradering og påstøp av Densitop (høyfast betong) på gulvene i P-huset i Bystranda Aveny, Kristiansand. 3.800 m2 dekker er behandlet.

 Tangen_P-hus.JPG
November 2009 - Statoil, Stavanger
NMC har sluttført oppdraget med rehabilitering av 12.000 m2 dekker på Statoil's P-hus på Forus i Stavanger. Dekkene er påstøpt Densitop som er en meget høyfast betong. 400 tonn Densitop er medgått i dette prosjektet. 
 Statoil_P-hus.JPG

September 2009 - Avinor, Kr.sand
NMC har sluttført oppdraget med fasaderehabilitering av AVINOR's Terminalbygg på Kristiansand Lufthavn, Kjevik.

 Kopi_av_0903230097.JPG

 

NMC-info: Nordic News m/nyheter, kommentarer og referanseprosjekter

(
Klikk bilde for nedlasting i PDF-format)

 2007 - Nr. 1

 2006 - Nr. 1

 2005 - Nr. 1

For tidligere utgaver av Nordic News, klikk her.